Descoperă implicațiile noilor reglementări privind siguranța produselor

S-a aprobat Regulamentul (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor ce se aplică ca atare de la sfârșitul anului următor în toate statele membre. Acest act normativ abrogă Directiva Directivei 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor ce se impunea să fie revizuită și actualizată având în vedere evoluțiile legate de noile tehnologii și de vânzarea online, pentru a se asigura coerența cu evoluțiile legislației de armonizare a Uniunii și ale legislației privind standardizarea, o mai bună funcționare a rechemărilor din motive de siguranță a produselor, precum și un cadru mai clar pentru produsele care imită alimentele. Pe lângă multele noutăți pe care le aduce Regulamentul (UE) 2023/988, acesta impune obligativitatea ca operatoriii economici să includă în activitățile lor de producție sau de comercializare procese interne care să asigure conformitatea cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament, pentru a preveni introducerea pe piață a produselor periculoase (ex: proceduri organizaționale, orientări, standarde sau pe numirea unui responsabil intern cu acest proces)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *