Product compliance

Oferim servicii de consultanță performante și personalizate, atât pentru a te sprijini în eficientizarea proceselor interne care să asigure conformitatea cu cerințele aplicabile conformității produselor, cât și pentru a completa activitățile desfășurate de un eventual departament de product compliance al companiei tale, în vederea prevenirii introducerii pe piață a produselor periculoase. Beneficiezi de:

Sprijin în obligațiile pe care le ai ca producator/importator/distribuitor în legătură cu conformitatea produselor atunci când introduci și/sau comercializezi produse pe piața UE/SEE

Consiliere în întocmirea documentației tehnice a produsului, identificarea standardelor aplicabile și testelor necesare, conform cerințelor privind siguranța generală a produselor. (domeniul nereglementat)

Înțelegerea tipurilor de produse care poartă obligativitatea aplicării marcajului CE precum și procedurile de evaluare a conformității CE aplicabile.

Asistență în întocmirea documentației tehnice a produsului, identificarea standardelor aplicabile și testelor necesare conform cerințelor legislației armonizate UE aplicabile (domeniul reglementat CE)

Suport în verificarea autenticității, exactității și caracterului complet al documentelor de conformitate al produselor ce poartă marcajul CE.

Înțelegerea diferențelelor dintre declarația de conformitate voluntară, declarația de conformitate CE și certificatul de conformitate CE și pentru ce este necesară fiecare.

Modele de documente, proceduri organizaționale, orientări, coduri de conduită, instruiri pentru accelerarea operațională a proceselor interne de compliance.

Sprijin în obligațiile pe care le ai ca furnizor de produse în vederea respectării principiului „Do No Significant Harm„ în proiecte cu finanțare europeană.

Serviciile noastre de consultanță fac ca întreg procesul de „product compliance„ să fie mai eficient,
mai sigur și mai precis.