Consultanță în certificări

Oferim servicii de consultanță specializată în certificarea voluntară sau obligatorie, pentru a te sprijini în asigurarea conformitatății cu standardele aplicabile și pentru a-ți îmbunătăți încrederea clienților și implicit accesul pe piețele europene.
Beneficiezi de sprijin în:

Identificarea tipului de certificare aplicabilă (obligatorie sau voluntară) și a obiectului certificării (produs/ proces/serviciu).

Identificarea și achiziția standardelor tehnice aplicabile certificării și codului CAEN al activității desfășurate.

Identificarea organismului de certificare/organismului de evaluare a conformității potrivit și asistență pe tot parcursul parcurgerii etapelor de certificare și testare (după caz)

Elaborarea documentației tehnice în linie cu cerințele de standardizare aplicabile tipului de certificare, necesară organismul de certificare pentru realizarea certificării.

Serviciile noastre de consultanță fac ca întreg procesul de certificare să fie mai eficient, mai sigur și mai precis.